Categoriearchief: Nieuws

Vacature Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) van gemeente De Fryske Marren zoekt 

enthousiaste, betrokken en nieuwsgierige inwoners

die als lid van deze onafhankelijke adviesraad mee willen denken en praten over het gemeentelijk beleid op het vlak van het sociaal domein en dus iets willen betekenen voor de inwoners van De Fryske Marren.

Het sociaal domein kent 3 aandachtsvelden: de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet.

De belangrijkste taak van de ASD is om zowel gevraagd als ongevraagd advies te geven over beleid dat de gemeente ontwikkelt op deze 3 aandachtsvelden. Daarnaast wordt ook advies gegeven op terreinen die hiermee raakvlakken hebben. De ASD vergadert 1 x per maand op een woensdagavond in het gemeentehuis te Joure.

De ASD telt maximaal vijftien leden en bestaat uit twee werkgroepen, Wmo/Jeugd en Participatie, en heeft een dagelijks bestuur (DB) bestaande uit een onafhankelijke voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester en secretaris. Ook wordt de ASD ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Op dit moment zijn er, door het aflopen van zittingstermijnen, vacatures. Op grond van persoonlijke interesse, deskundigheid en ruimte binnen de werkgroepen, zoekt de ASD leden met passie voor het sociaal domein die wonen in gemeente De Fryske Marren. 

De samenstelling van de ASD moet een afspiegeling zijn van de inwoners van gemeente De Fryske Marren. Iedereen kan dus lid worden maar gezien de samenstelling nodigen wij met name ook ervaringsdeskundigen met Wmo-, Jeugdzorg-, Participatie – en/of inburgerings- achtergrond uit te reageren. Daarbij zoeken wij ook jonge leden en daar zullen we bij de selectie rekening mee houden.

De werkzaamheden bedragen ongeveer vier uur gemiddeld per week.

Wil je meer weten dan kun je informatie over deze vacatures en faciliteiten die geboden worden, vinden op de website van de ASD De Fryske Marren.  Ook is het mogelijk een vergadering van de ASD bij te wonen (deze zijn openbaar). De data en informatie/profiel zijn terug te vinden op www.adviesraadsociaaldomein-defryskemarren.frl of op facebook: Adviesraad Sociaal Domein De Fryske Marren.

Ben je geïnteresseerd en denk je dat je in het profiel past dan kun je jouw brief binnen 2 weken na verschijnen van deze advertentie mailen naar 

info@adviesraadsociaaldomein-defryskemarren.frl 

De selectie gesprekken zullen in februari plaatsvinden.

Voor meer informatie kun je bellen met Henk Laros, voorzitter ASD, tel.nr +31642616438 of 0513431479.

Vergaderschema ASD 2023

Vergaderingen vinden, elke 3e woensdag van de maand, plaats op Heremastate 1 te Joure.
Vergaderingen beginnen om 19:30 en eindigen meestal rond 21:30/22:00.

18 januari
15 februari
22 maart
19 april
17 mei
21 juni
19 juli
16 augustus
20 september
18 oktober
15 november
20 december

Nieuwe ASD-leden geinstalleerd

Op 9 maart 2022 vond de beëdiging plaats van een drietal nieuwe leden van de adviesraad.

Wethouder Luciënne Boelsma sprak over het belang van het adviesraadswerk en nam de eed of belofte af van de nieuwe leden.

De adviesraad verwelkomt de nieuwe leden en hoopt op een lange en fijne samenwerking!