De Adviesraad van de gemeente Fryske Marren bestaat uit 15 leden. Wij zijn allemaal inwoners van de gemeente Fryske Marren en wonen in deze uitgestrekte gemeente zowel in de steden als in de dorpen. Maandelijks hebben wij een plenaire vergadering op het gemeentehuis in Joure waarin alle ontwikkelingen binnen het sociaal domein worden besproken en adviezen worden vastgesteld. Wij proberen als adviesraad een weerspiegeling te zijn van alle inwoners van de gemeente. Alle leden hebben kennis en een achtergrond binnen het sociaal domein. De leeftijd van de leden varieert van twintigers tot 65+-ers. De Adviesraad heeft een onafhankelijke voorzitter die door de leden van de Adviesraad wordt vastgesteld. Alle leden van de Adviesraad zijn onafhankelijk en werken niet voor de gemeente maar op vrijwillige basis voor de Adviesraad. De zittingsduur van een lid is maximaal acht jaar. Hierdoor kunnen regelmatig inwoners van de gemeente Fryske Marren solliciteren. Op onze social media geven wij hier aandacht voor. Maar ook tussendoor kunnen inwoners doorgeven dat ze graag lid willen worden van de Adviesraad als een plaats vrij komt.

U kunt dan het best het contactformulier invullen en versturen of een mail sturen naar info@adviesraadsociaaldomein-defryskemarren.frl om met ons hierover in contact te komen.