Wie we zijn

De Adviesraad bestaat uit maximaal 15 leden, een onafhankelijk voorzitter en een ambtelijk secretaris. De meeste leden hebben vanuit hun achtergrond, opleiding en ervaring betrokkenheid met één of meer doelgroepen. Op deze manier worden alle inwoners van de gemeente De Fryske Marren goed vertegenwoordigd.

De leden van de Adviesraad zijn vrijwilliger en streven er naar om de zorg zo dicht mogelijk bij de inwoners te brengen en hen hier optimaal bij te betrekken. Om dit te bereiken is de Adviesraad actief in gemeentelijke, provinciale en landelijke netwerken.