Uw inbreng

Uw suggesties en inbreng zijn welkom

    Wij zijn een vrijwilligersorganisatie en daarom beperkt bereikbaar op werkdagen. Het beantwoorden van uw mail kan mogelijkerwijs enige tijd in beslag nemen.

    Let op: De Adviesraad Sociaal Domein kan geen individuele zaken behartigen en kan onmogelijk ingaan op individuele situaties of hier uitspraken over doen.