Participatiewet

De Wet Werken naar Vermogen is een kaderwet, waarin een aantal veranderingen op het gebied van sociale voorzieningen geregeld wordt. De wijzigingen die de wet met zich meebrengt komen vooral voort uit de gedachte dat inwoners zelf verantwoordelijk zijn voor hun inkomensvoorziening en dat de arbeidspotentie die aanwezig is in de maatschappij ook zoveel mogelijk wordt benut. Ook als inwoners maar een gedeeltelijke arbeidscapaciteit hebben moeten ze deze productief in kunnen zetten. Dit is niet alleen het streven van de rijksoverheid maar ook de visie en ambitie van De Fryske Marren.

Adviesraad Sociaal Domein “De Fryske Marren”
Wij volgen hoe de wet- en regelgeving wordt uitgevoerd; wat het beleid is en hoe daaraan vorm wordt gegeven. Gevraagd en ongevraagd geeft de Adviesraad hierover advies aan het College van Burgemeester en Wethouders.

Om deze taak naar behoren uit te voeren – en om daarover ook aan de bewoners verantwoording te kunnen afleggen – moet de Adviesraad Sociaal Domein voldoende inzicht hebben in het (voorgenomen) beleid van de gemeente De Fryske Marren.

Daarnaast moet de  Adviesraad Sociaal Domein voldoende inzicht hebben in de wensen en verwachtingen van de bewoners, zodat deze getoetst kunnen worden aan dit beleid. De  Adviesraad Sociaal Domein doet dit door de gemeente (gevraagd en ongevraagd) te adviseren.
Heeft u zelf ervaringen met of suggesties voor het gemeentelijk beleid dan horen wij die graag van u.