Iedereen die kan werken en daarbij ondersteuning nodig heeft, valt onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking, werk of een zinvolle dagbesteding te laten vinden. De Participatiewet gaat ook over uitkeringen voor mensen vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd. Het gaat dan om mensen die niet kunnen werken of geen werk kunnen vinden. Zij krijgen elke maand geld van de gemeente (een uitkering). De bijstandsuitkering valt onder deze wet.

De Participatiewet gaat onder andere over sociale voorzieningen als de (bijzondere) bijstand en sociale zekerheid. Hiebij wordt er van uitgegaan dat inwoners zelf verantwoordelijk zijn voor hun inkomensvoorziening en dat ieders vermogen tot werken zoveel mogelijk wordt benut.

De adviesraad houdt zich bezig met allerlei onderwerpen die gaan over werk en inkomen. Bijvoorbeeld de ondersteuning van mensen die minder te besteden hebben of in de geldproblemen terecht zijn gekomen. Hoe gaat de gemeente om met hoge rekeningen van gemeentelijke belastingen, als bekend is dat iemand van een bijstandsuitkering leeft? En energiearmoede? De Participatiewet gaat ook over inburgering, opvang en taalles voor asielzoekers. En over het vinden van fijne werkplekken voor mensen met een beperking.

Wij geven advies over het gemeentelijk beleid bij deze wet. Daarbij zijn er steeds nieuwe ontwikkelingen. De adviesraad volgt:

  • Wat het gemeentelijk beleid is en welk nieuw beleid wordt ontwikkeld;
  • Hoe dit beleid wordt uitgevoerd;
  • Wat de gevolgen van het beleid zijn voor de (kwetsbare) burgers binnen de gemeente.

De adviesraad geeft op basis van haar netwerk en kennis gevraagd of ongevraagd advies aan het College van Burgemeester en Wethouders.

Om deze taak goed uit te voeren moet de adviesraad eerst genoeg weten over het (voorgenomen) beleid van de gemeente. De adviesraad wordt daarom door de gemeente in een zo vroeg mogelijk stadium van beleidsontwikkeling meegenomen door de gemeente. Ook kunnen we zelf vragen stellen aan de beleidsmedewerkers. We kunnen daarna advies geven over toekomstige plannen, projecten, pilots of beleidsstukken.