Vacature 2 nieuwe leden

ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN DE FRYSKE MARREN

Wilt u op het gebied van zorg, maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen en jeugdhulp een bijdrage leveren aan een goede advisering aan gemeente De Fryske Marren? Vindt u het van belang dat iedereen mee kan doen? Dan maken wij graag kennis met u.

WIJ ZOEKEN TWEE NIEUWE LEDEN

De Adviesraad Sociaal Domein De Fryske Marren is een onafhankelijk adviesorgaan dat het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren gevraagd en ongevraagd adviseert op het terrein van zorg, maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen en jeugdhulp. De Adviesraad stelt zich met haar adviezen tot doel de eigen kracht, zelfredzaamheid en participatie van (kwetsbare) inwoners te vergroten en bij te dragen aan de verbetering van de kwaliteit en uitvoering van gemeentelijk beleid op het terrein van het sociaal domein.

De Adviesraad bestaat nu uit een voorzitter en 14 leden. Wij zoeken inwoners uit gemeente De Fryske Marren die het belangrijk vinden dat voorzieningen goed aansluiten op de vraag én op de eigen kracht van inwoners. Het sociaal domein is in beweging en ditzelfde geldt voor de Adviesraad Sociaal Domein De Fryske Marren. U heeft de mogelijkheid om er voor te zorgen dat de Adviesraad namens de inwoners van gemeente De Fryske Marren nog meer de spreekbuis richting het college van burgemeester en wethouders wordt.

Naast affiniteit met het sociaal domein vragen wij van de leden een open en kritische houding en het vermogen om goed te kunnen samenwerken. Ervaring en of kennis op dit gebied is een pré. Leden van de adviesraad ontvangen een bescheiden vergoeding voor hun werkzaamheden. De tijdsinvestering is minimaal 4 uur per week.

Informatie over de Adviesraad en het volledige profiel van een lid van de raad kunt u vinden op onze website: www.adviesraadsociaaldomein-defryskemarren.frl of op Facebook: Adviesraad Sociaal Domein De Fryske Marren.

Bent u geïnteresseerd en wilt u nadere informatie?

Dan kunt u contact opnemen met onderstaande leden van de sollicitatiecommissie:
Jan Bosma, tel: 0514-563788
Henk Laros, tel: 0513-431479

Wilt u reageren en bent u woonachtig in de gemeente De Fryske Marren?
U kunt vóór 20 december uw brief voorzien van curriculum vitae sturen naar:
info@adviesraadsociaaldomein-defryskemarren.frl

De belangstellingsgesprekken vinden plaats in de tweede week van januari 2018.