Uitgebrachte adviezen 2021

De Adviesraad Sociaal Domein brengt adviezen uit aan het college van B&W over voorgestelde plannen en veranderingen in het Sociaal Domein. Deze zijn openbaar en als u er behoefte aan heeft, kunt u onze adviezen nalezen.

Heeft u informatie nodig over een advies dat de Adviesraad Sociaal Domein De Fryske Marren onlangs uitbracht? Wilt u de korte samenvatting lezen? Hieronder treft u de uitgebrachte adviezen in 2021 van de Adviesraad Sociaal Domein ”De Fryske Marren” aan.

Archief adviezen

Uitgebrachte adviezen van 2020 vindt u hier.
Uitgebrachte adviezen van 2019 vindt u hier.
Uitgebrachte adviezen van 2018 vindt u hier.
Uitgebrachte adviezen van 2017 vindt u hier.
Uitgebrachte adviezen van 2016 vindt u hier.
Uitgebrachte adviezen van 2015 vindt u hier.