Postbus 101, 8500 AC Joure info@adviesraadsociaaldomein-defryskemarren.frl

Adviesraad Sociaal Domein

Vergaderschema ASD 2022

Vergaderingen vinden, elke 3e woensdag van de maand, plaats op Heremastate 1 te Joure.
Vergaderingen beginnen om 19:30 en eindigen meestal rond 21:30/22:00.

19 januari
16 februari
23 maart (wegens verkiezingen op 16 maart)
20 april
18 mei
15 juni
20 juli
17 augustus
21 september (wegens Jouster Merke op andere locatie)
19 oktober
16 november
21 december