Postbus 101, 8500 AC Joure info@adviesraadsociaaldomein-defryskemarren.frl

Adviesraad Sociaal Domein

Archief

Sollicitatie-informatie

Sociaal Domein Staat voor alle zaken in de Gemeente De Fryske Marren die binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Participatiewet en Jeugdwet vallen. Daarnaast zijn er beleidsterreinen die deze drie onderdelen raken, zoals armoede en schulden, woonvisie of het gemeentelijk…
Lees meer

Jaarverslag 2020

Hieronder vindt u de jaarverslagen van 2020. Het betreft een algemeen jaarverslag en 2 vanuit onze werkgroepen WMO en Participatie. Bijlagen Jaarverslag Adviesraad Sociaal Domein 2020 Jaarverslag werkgroep Wmo Jeugd 2020 Jaarverslag werkgroep Participatie 2020