Postbus 101, 8500 AC Joure info@adviesraadsociaaldomein-defryskemarren.frl

Adviesraad Sociaal Domein

Waarom een adviesraad

In Nederland moeten we allemaal mee kunnen doen in de maatschappij. Iedereen moet dezelfde mogelijkheden hebben. Mensen met een lichamelijke beperking, psychische problemen of andere beperkingen en óók mantelzorgers en vrijwilligers. Dankzij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) worden zij door de gemeente hierbij geholpen. Elke gemeente is verplicht om over de Wmo èn de hieronder genoemde wetten bij de Adviesraad advies in te winnen. De Adviesraad is er voor alle inwoners, is onafhankelijk en werkt samen met andere vrijwilligersorganisaties en cliëntenorganisaties.