Postbus 101, 8500 AC Joure info@adviesraadsociaaldomein-defryskemarren.frl

Over ons

De Gemeente De Friese Meren gaan we kritisch, maar vanuit een positieve invalshoek volgen. Ook de gemeente hecht aan een Adviesraad Sociaal Domein die zich onafhankelijk en kritisch opstelt. Het is niet voor niets dat er in de verordening van de Adviesraad gesproken wordt  over gevraagd maar óók over ongevraagd adviseren. Dit vereist niet alleen veel contact en overleg tussen de gemeente en de Adviesraad Sociaal Domein maar ook tussen de Adviesraad Sociaal Domein en organisaties en belangengroeperingen.