Postbus 101, 8500 AC Joure info@adviesraadsociaaldomein-defryskemarren.frl

Over ons

De Gemeente De Friese Meren gaan we kritisch, maar vanuit een positieve invalshoek volgen. Ook de gemeente hecht aan een Adviesraad Sociaal Domein die zich onafhankelijk en kritisch opstelt. Het is niet voor niets dat er in de verordening van de Adviesraad gesproken wordt  over gevraagd maar óók over ongevraagd adviseren. Dit vereist niet alleen veel contact en overleg tussen de gemeente en de Adviesraad Sociaal Domein maar ook tussen de Adviesraad Sociaal Domein en organisaties en belangengroeperingen.

De wethouder, mevrouw Janny Schouwerwou en ik hebben met elkaar afgesproken dat we niet wachten tot onze positief- kritische opstelling verandert in die van een schurende met een troebele blik als gevolg. Over en weer trekken we op tijd aan de bel en stellen dan indien nodig zaken bij.

Eigenlijk geef ik hier mee aan hoe ik de positie van de Adviesraad Sociaal Domein zie: Objectief, kritisch niet alles klakkeloos aannemend en vooral als spreekbuis voor degenen die minder goed bij machte zijn om voor hun eigen belangen op te komen.

Eén ding weet ik zeker. Vandaag  8 januari 2015 is er een team beëdigd dat voldoende in zijn mars heeft om de komende ontwikkelingen het hoofd te bieden. Een team dat geworteld is in alle geledingen van onze samenleving en ook een mooie afspiegeling van deze samenleving is. Ik ben blij jullie voorzitter te mogen zijn en verheug me op de samenwerking.

Bedankt,

Willem Huisman

Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein
Gemeente De Friese Meren.

 

Voetnoot: de verordening van de gemeente kunt u hier vinden.