Postbus 101, 8500 AC Joure info@adviesraadsociaaldomein-defryskemarren.frl

Adviesraad Sociaal Domein

Vergaderschema ASD 2021

Vergaderingen vinden, elke 3e woensdag van de maand, plaats op Heremastate 1 te Joure.
Vergaderingen beginnen om 19:30 en eindigen meestal rond 21:30/22:00.

20 januari
17 februari
18 maart
21 april
19 mei
16 juni
21 juli
18 augustus – vergadering vervalt wegens zomervakantie
15 september
20 oktober
17 november
15 december